mosties.org

Oskars Vailds — «Miniatūras»
Oskars Vailds. Pasakas un miniatūras. Rīga: Zvaigzne, 1989.

Meistars

Un, kad pār zemi nolaidās tumsa, Jāzeps no Arimatas aizdedzināja priežkoka lāpu un devās no kalpa lejup uz ielejas pusi. Jo viņam savā namā arī darbs bija darāms.

avots: mosties.org

Un Bēdu Ielejā uz krama šķembām ceļos nometušos viņš ieraudzīja jaunekli — tas bija kails un rūgti raudāja. Mati tam bija kā zeltains medus un augums kā balts zieds, bet to tas bija ērkšķiem sadurstījis un galvu, kur citkārt kroni liek, pelniem apkaisījis.

Un tad tas, kam visa bija papilnam, teica tam kailajam un raudošajam: «Es nebrīnos, ka tavas bēdas tik lielas, jo allaž taisnas ir Tā Kunga dusmas.»

Un jauneklis atbildēja: «Ne jau Viņa dēļ es raudu, es raudu dēļ sevis. Es arī ūdeni vīnā esmu pārvērtis un spitālīgo izdziedinājis, un aklajam redzi atdevis. Es arī pa ūdens virsu esmu staigājis un noešķīsto no kapos mītošajiem izdzinis. Es arī izsalkušos tuksnesī no tukšas saujas esmu barojis un mirušos no to šaurām cisām piecēlis, un pūļa priekšā neauglīgam vīģes kokam nokalst vēlējis. Visu, ko vien Viņš paveicis, arī es esmu iespējis. Un tomēr krustā viņi nepiesita.»

Māceklis

Kad Narciss nomira, viņa tīksmības dīķis no salda ūdens kausa sāļu asaru biķerī pārvērtās, un oreādas nāca caur mežiem raudādamas, lai tam padziedātu un to mierinātu.

avots: mosties.org

Un, kad tās redzēja, ka dīķis bij no salda ūdens kausa sāļu asaru biķerī pārvērties, viņas atraisīja savu matu zaļās pīnes un tam teica: «Nav brīnums, ka tu savas sēras pēc Narcisa tieši šādējādi rādi — viņš taču bij tik skaists.»

«Vai tad Narciss bija skaists?» dīķis brīnījās.

«Kam gan tas labāk zināms, ka ne tev?» atbildēja oreādas. «Mums jau viņš mūžam garām vien steidzās, jo meklēja tikai tevi, lai, tavos krastos gulēdams un lejup tevī lūkodamies, savu skaistumu tavā ūdens spogulī atspulgotu varētu skatīt.»

Un dīķis atbildēja: «Man Narciss mīļš bij tikai tāpēc, ka, viņam manos krastos guļot un lejup manī lūkojoties, es pats savu skaistumu viņa acu spoguļos atspulgotu varēju skatīt.»

Meklēšana

Šī diena

  • Dzelde, Zenta, Zelda
  • 1990. gada 15. augustā Tukumā autoavārijā bojā iet grupas «Kino» līderis Viktors Cojs

atbalstām

Kustība par negatīvu domāšanu Mosties internetā kopš 2002. gada

E-pasts: mosties-at-gmail-com

Spēks no Pivot

Famfamfam ikonas