mosties.org

Antuāns de Sent-Ekziperī — «Mazais princis»
Grāmata sarakstīta 1943.  gadā

XVIII

Mazais princis gāja caur tuksnesi un sastapa tikai vienu puķi. Puķi ar trim ziedlapiņām, pavisam neievērojamu puķi...

avots: mosties.org

— Labdien, — mazais princis sveicināja.

— Labdien, — sacīja puķe.

— Kur ir cilvēki? — pieklājīgi jautāja mazais princis.

Puķe kādu dienu bija redzējusi ejam garām karavānu.

— Cilvēki? Man šķiet, ka to ir kādi seši vai septiņi. Es viņus redzēju pirms daudz, daudz gadiem. Nekad jau nevar zināt, kur viņus var atrast. Viņus dzenā vējš. Viņiem nav sakņu, un tas ir ļoti neērti.

— Ardievu, — sacīja mazais princis.

— Ardievu, — atteica puķe.


XXII

Labdien, — sacīja mazais princis.

— Labdien, — atņēma pārmijnieks.

avots: mosties.org

— Ko tu šeit dari? — vaicāja mazais princis.

— Es šķiroju ceļotājus pa tūkstotim, — sacīja pārmijnieks. — Es nosūtu vilcienus, kas tos aizved gan pa labi, gan pa kreisi.

Un pārdēdams garām aizjoņoja kāds apgaismots ātrvilciens, tā ka pārmijnieka būdiņa nodrebēja vien.

— Cik ļoti viņi steidzas, — mazais princis brīnījās. — Ko viņi meklē?

— Pat lokomotīves vadītājs to nezina, — atteica pārmijnieks.

Un pretējā virzienā aizbrāza otrs apgaismots ātrvilciens.

— Vai viņi jau atgriežas? — jautāja mazais princis.

— Tie nav tie paši, — sacīja pārmijnieks. — Tā ir maiņa no citurienes.

— Vai tad tur, kur viņi bija, viņiem klājās slikti?

— Labi ir tur, kur mēs neesam, atteica pārmijnieks.

Un aizdārdēja trešais apgaismotais ātrvilciens.

— Vai viņi dzenas pakaļ pirmajiem ceļotājiem? — vaicāja mazais princis.

— Viņi nedzenas pakaļ nekam, — atteica pārmijnieks. — Viņi vagonos vai nu guļ, vai žāvājas. Vienīgi bērni piespieduši deguntiņus pie logu rūtīm.

— Vienīgi bērni zina, ko viņi meklē, — ieteicās mazais princis. — Viņi ziedo laiku lupatu lellei, un tā viņiem kļūst tik tuva, bet, ja viņiem to atņem, viņi raud...

— Viņi ir laimīgi, — noteica pārmijnieks.

XXIII

Labdien, — sacīja mazais princis.

avots: mosties.org

— Labdien, — atbildēja tirgotājs.

Viņš tirgojās ar uzlabotām tabletēm, kas remdē slēpes. Ja norij vienu šādu tableti, tad veselu nedēļu nav jādzer.

— Kādēļ tu tās pārdod? — jautāja mazais princis.

— Tas ir ārkārtīgs laika ietaupījums, — teica tirgotājs. — Eksperti to aprēķinājuši. Mēs ietaupām piecdesmit trīs minūtes nedēļā.

— Un ko lai dara šajās piecdesmit trīs minūtēs?

— Ko katrs vēlas...

«Ja manā rīcībā būtu piecdesmit trīs minūtes,» mazais princis nodomāja, «es it mierīgi aizstaigātu līdz kādai akai...»

Meklēšana

Šī diena

  • Drosma, Drosmis, Elīna

atbalstām

Kustība par negatīvu domāšanu Mosties internetā kopš 2002. gada

E-pasts: mosties-at-gmail-com

Spēks no Pivot

Famfamfam ikonas