pievieno facebook

Novērtē rakstu: 12345Atzīme 0 no 0 balsīm

mosties.org

2010. gada 8. septembris 12:57 14 atsauksmes

Šlesera asaras un Bībeles mācība

Pēc Aināra Šlesera asarainās preses konferences, ko tas sasauca saistībā ar grāmatas «Šofera dēls minhauzens» klajā nākšanu, Lato Lapsa Šlesera liekulību centās pierādīt ar rindu no Mozus grāmatas.

Tik primitīvu pieeju nevar izmantot, lai pamatotu cilvēka rīcības neatbilstību kristīgām vērtībām — toties mēģinājumi tā darīt paskaidro, kāpēc skolās ir jāmāca Bībele. Proti, lai ar reliģiju nemanipulētu un lai cilvēki saprastu, ko runā.

Mozum aizliegumu netrūkst

«Tā, protams, ir paša Aināra Šlesera personiskā lieta, cik liekulīgas asaras viņš tagad lej un kā mēģina attaisnoties gan savā, gan sabiedrības priekšā par savu gļēvo un mīksto rīcību, par ko viss jau skaidri pateikts Grāmatā, kuras vārdu politiķis valkā vietā un nevietā,» raksta Lato Lapsa. ««Tad mēs sacījām savam kungam: zēns nevar atstāt savu tēvu; un, ja tas atstāj savu tēvu, tad tas mirs,» teikts 1. Mozus grāmatā — un jebkādi komentāri te, protams, ir lieki.»

Komentāri nav gan lieki. Bībelē ir daudz dažādu aizliegumu vai norāžu, ko var interpretēt dažādi, bet kuru burtiska piemērošana par grēcniekiem ļauj padarīt ikvienu, ko nu kurā brīdī nepieciešams.

Mozus 3. grāmatā aizliegts dzīt bārdu, ēst cūkgaļu un ūdens radības, kam nav spuru un zvīņu (atā, garneles!), ir aizliegts sekss mēnešreižu laikā, bet dēlam astotajā dienā pēc piedzimšanas ir jāapgriež priekšāda. Un tā bez gala.

Bībele un sieviešu diskriminācija

Labs burtisko aizliegumu problēmātiskuma piemērs ir Pāvila 1. vēstule Timotejam.

Tāpat arī sievas pieklājīgā uzvedībā, kaunīgi un savaldīgi, lai viņas greznojas nevis ar matu pīnēm un zeltu vai ar pērlēm vai dārgu uzvalku, bet ar to, kas pienākas sievām, kuras grib parādīt dievbijību, — ar labiem darbiem. Sieva lai klusībā mācās visā padevībā; taču mācīt es sievai nepieļauju, nedz valdīt pār vīru, bet viņai jāturas klusībā. Jo Ādams ir pirmais radīts, pēc tam Ieva. Un Ādams netika pievilts, bet sieva tika pievilta un krita pārkāpumā; taču viņa tiks izglābta, dzemdējot bērnus, ja tā paliks ticībā un mīlestībā un svētā dzīvē ar savaldību. (2:9—15)

Šīs rindas itin ērti var izmantot, lai norādītu, ka sievietēm nav tiesību gaidīt, lai viņām dāvinātu rotas; tā vietā viņām ir jāstrādā, jātur mute, jāklausa vīrieši, jābūt pieticīgām un sava vaina jāizpērk, dzemdējot bērnus.

Ir vienkārši izraut no Bībeles konteksta kādu rindu un uzdot to par kristietim saistošu patiesību. Un nemaz nepadomāt, kāpēc Pāvils Timotejam ieteica šādi uzvesties. Piemēram, pastāv interpretācija, ka Pāvils aicina neļaut mācīt tiem, kuriem nav pietiekami labu zināšanu vai kuri nav pietiekami pieauguši ticībā — un, ņemot vērā sieviešu pakļautības statusu tradīcionālajās sabiedrībās, var pieņemt, ka viņu zināšanu līmenis nudien ir zemāks nekā vīriešiem. Kā es to redzu, šādā interpretācijā Pāvila attieksme gan nav vērsta uz nevienlīdzības mazināšanu, toties Pāvils brīdina ņemt vērā nevienlīdzības noteiktās un sagaidāmās atšķirības padomu kvalitātē.

Turklāt tas pats Pāvils regulāri min sievietes, kuras piedalās kristietības sludināšanā. Piemēram, vēstulē romiešiem viņš raksta: «Jūsu gādībai ieteicu Foibu, mūsu māsu, kas kalpo Kenhrejas draudzē.» (Rom. 16:1) Viņš piemin Mariju (Rom. 16:6), «Trifainu un Trifozu, kas strādā Tā Kunga darbu» un «mīļoto Persidu, kas daudz pūlējusies Tā Kunga darbā» (Rom. 16:12).

Tāpēc var minēt, ka viņa teksts nevis pastāvīgi un uz mūžiem aizliedz sievietēm nodarboties ar mācīšanas darbu, bet gan aizliedz to darīt cilvēkiem, kuri vēl nav gatavi — un neliedz šādu gatavību sasniegt. Līdzīgi skaidrojumi droši vien ir arī par daudzām citām sievietes šķietami ierobežojošām norādēm.

«Aci pret aci» nav kristietības postulāts

Stāstā par Bībeles burtisku citēšanu ir vēl kāds vērtīgs piemērs. 1995. gadā Denverā zvērināto tiesa, pamatojoties uz Vecajā derībā atrodamo norādi «lūzumu pret lūzumu, aci pret aci, zobu pret zobu, un, kādu vainu viņš ir nodarījis cilvēkam, tāpat lai viņam top atdarīts» (3. Moz. 24:20), piesprieda nāvessodu Robertam Harlanam, kurš 1994. gadā bija nolaupījis, izvarojis un nogalinājis viesmīli Rondu Maloniju.

2005. gadā Augstākā tiesa atzina, ka vismaz viens no zvērinātajiem lēmuma pieņemšanā ir vadījies pēc tā, kas rakstīts autoritātīvajās Bībeles rindās. Citiem vārdiem, izvēli noteica nevis likumdošana, bet reliģisks teksts, turklāt uztverts burtiski. Noziedzniekam piespriestais augstākais soda mērs tika mainīts pret mūža ieslodzījumu.

Toreizējais Kolorado štata gubernators Bils Ovenss gan izteicās, ka tiesas spriedums «ir pazemojošs ticīgajiem, un liedz taisnīguma uzvaru». Tomēr ij viņš, ij zvērinātie, ij vēl citi «aci pret aci» daudzinošie kristieši nav pamanījuši, ka Jēzus Kristus Jaunajā derībā stāsta ko citu:

Jūs esat dzirdējuši, ka ir sacīts: aci pret aci un zobu pret zobu. Bet Es jums saku: jums nebūs pretim stāvēt ļaunajam; bet, kas tev sit labajā vaigā, tam pagriez arī otru. Un, kas ar tevi grib tiesāties un ņemt tavus svārkus, tam atdod arī apmetni. Un, kas tevi spiež iet vienu jūdzi, ar to paej divas. Dod tam, kas tevi lūdz, un neatsakies, ja kas no tevis grib aizņemties. Jūs esat dzirdējuši, ka ir sacīts: tev būs savu tuvāku mīlēt un savu ienaidnieku ienīst. Bet Es jums saku: mīliet savus ienaidniekus un lūdziet Dievu par tiem, kas jūs vajā, ka jūs topat sava Debesu Tēva bērni, jo Viņš liek Savai saulei uzlēkt pār ļauniem un labiem un liek lietum līt pār taisniem un netaisniem. (Mat. 5:38—45)

Arī PLL nevēlas sekulāro Bībeles mācību

Tāpat arī Lato Lapsas un Aināra Šlesera gadījumā — Lapsa Šleseram pārmet atteikšanos no tēva, it kā tas šajā situācijā būtu liels noziegums: tēvs ir bijis garīgi nepieskaitāms slepkava, kas mūža beigu daļu ir pavadījis psihiatriskajā slimnīcā. Dēlam nav iemesla par tēvu lepoties, un ir tikai pašsaprotami, ka savas dzīves gaitās un arī intervijās viņš no šīs tēmas ir vairījies. Tad ko nozīmē grēks «atstāt tēvu»?

Tas gan neskaidro, kāpēc Šlesers preses konferences laikā raudāja. Par to, ka skarts sāpīgs tēmats? Pat ja viņam šādas informācijas celšana gaisā nudien sāpētu, viņš taču neraudātu, ja nebūtu pārliecības, ka tas palīdzēs kampaņā. Vai tas nudien palīdzēs? Vai cilvēkiem patiks tāds Šlesers? Nav ne jausmas.

Kas attiecas uz Bībeles mācīšanu, nav gan pamata domāt, ka sekulārs, kultūrizglītojošs mācību priekšmets ir tas, ko «Par labu Latviju» mēģinājumos izdabāt reliģiskajai kopienai bija iecerējuši.

Mācītājs Ainars Baštiks no Saeimas tribīnes stāstīja, ka tā nebūšot stunda par Bībeles ģeografiju un vēsturi: «Tā būtu stunda, pēc kuras bērni mājās pārnes cerību un svētību. Tā būtu stunda, kurā pat nāves brīdī cilvēkam ir cerība. Tā būtu stunda, kur mēs mācāmies veidot attiecības, uzņemties atbildību un palikt uzticīgiem.» Laicīgās skolās šādus jautājumus skar psīholoģijas, ētikas un veselības mācības stundās, bet reliģiskās iestādēs tas gluži vienkārši ir dievkalpojums.— nııtŕø

 Raksturvārdi: , , ,

Atsauces (trackbacks)

Ja Tevis uzrakstītā publikācijā ir saite uz šo rakstu un Tu vēlies, lai pie šī raksta parādītos saite uz Tavu publikāciju, šeit vari iegūt adresi, ko iekopēt trackback (ping) lauciņā, kas atrodams kontroles panelī pie Tava raksta.

Atsauces saite:

14 atsauksmes

Nu, man šķiet, ka Bībeles mācība tieši tāpēc ir jātur pa gabalu no izglītības, kas ir obligāta un augstā cieņā. Cik viegli jebkurš Lapsa var izraut no konteksta un pasniegt atsevišķus pantus kā “pierādījumu”, ka viņa viedoklis sakrīt ar Dieva uzskatiem, tikpat viegli to var darīt arī skolotājs. Un, kaut arī neviens skolotājs nepārtrumpos konkrētu ģimenes ticību (Bībeles interpretāciju), maldīgu pārliecību par Bībeli kā autoratīvu avotu tas stiprinās gan. Rezultāts būs tāds, ka katrs no Bībeles turpinās ņemt tikai to, kas sakrīt ar viņa viedokli, bet papildus savā “arsenālā” varēs ievietot “argumentu”, ka “Bībeli taču pasniedz izglītības iestādēs, tātad nopietna lieta tomēr”.

Modus Operandi, Bībeles mācīšanas efektus pašlaik gan varam tikai minēt, bet nedomāju, ka šāda priekšmeta mācīšana vēl vairāk pastiprinās Bībeles autoritāti un cilvēki uz to sāks vairāk atsaukties tāpēc, ka to māca skolā.

Bet viss ir atkarīgs no tā, vai skolā mācīs Bībeli, vai mācīs PAR Bībeli. Skolā nav vietas sludināšanai un sprediķošanai, kas nozīmē, ka skolotājs, kurš nodarbosies tieši ar to, slikti pilda savus pienākumus. (Bet, saprotams, ka gadījumā, ja skolotājs pēc savas pārliecības ir kristietis, tas daudz ko ietekmēs viņa mācīšanas stilā. No tā nevar izbēgt nekur, un daudzi zina, ko nozīmē, ka latviešu valodas skolotājai pārlieku patīk Rainis — vien reliģijas gadījumā robežas pārkāpšana ir vēl bīstamāka.)

Mana ideja par to kas skolā būtu jāiemāca — lai cilvēki zinātu, ka Bībele nav jālasa vārds vārdā un lai mazinātu tendenci to lasīt burtiski un tādā veidā izmantot argumentācijā. Lai cilvēki zinātu, kas ir šis teksts un kādā veidā tas parādās Rietumu kultūrā.

Es jau pie sevis uzrakstīju – man liekas, ka LL grāmata ir priekšvēlēšanu aģitācijas sastāvdaļa un atļaušos teikt, ka aiz tās stāv tas pats režisors, kas diriģē pll priekšvēlēšanu kampaņu. Es zinu, esmu samaitāts un iespaidojies no sazvērestību teorijām :)

Citādi ir grūti izskaidrot visu to kas pa pāris dienām ir noticis. AŠ nav tādu ienaidnieku kā Lembergam, kas varētu nosponsorēt reāli atmaskojošu grāmatu.

niitro, mācībai PAR Bībeli, kā jau daudzi norāda, ir vieta kultūras vēsturē, kopā ar visām pārējām lielajām/ietekmīgajām reliģijām un to svētajiem rakstiem. Ja no visām reliģijām tiks izvēlēta tikai viena, ko pasniegt kā atsevišķu, obligātu priekšmetu, tas tomēr būs mājiens par ko vairāk kā vien zināmas cilvēku daļas īpatno pasaules skatījumu.

Turklāt gandrīz neviens nav ne jautājis, ne atbildējis, ar ko Bībeles mācība atšķirtos no jau esošās kristības mācības un kā tās ir paredzēts apvienot/savienot. Jo kristības mācība ir, spriežot pēc punktiem izglītības likumā, ir viena vienīga sprediķošana, kas nevieš lielas cerības attiecībā uz Bībeles mācību…

Normund, man šķiet, ka Latvijas kultūrā vīrieša vājums un asaras netiek atzīti par kaut ko cildenu un estētisku. Kadri ar Šleseru un kabatlakatiņu rādīja no līdzsvara izsistu emocionālu cilvēku, lai arī ierasti viņš tiek saistīts ar stiprumu un neapturamību. Kāpēc lai cilvēki iežēlotos par to, kurš pakritis? Vīrieša vājuma rādīšana drīzāk izsauc vēl lielāku agresiju pret viņu.

Nāk prātā gan arī Polijas prezidenta vēlēšanas, kad pēc Leha Kačiņska nāves viņa brāļa, bēdu salauztā Jasoslava, populāritāte krietni pieauga.

Bet varbūt Stendzenieks testē dzimtes stereotipus Latvijas sabiedrībā. :)

Modus Operandi, protams, PLL piedāvātā versija ir greiza — gan ar obligātumu, gan miera, cerības un svētīguma sludināšanu, gan, iespējams, arī ar to, ka Bībeles mācību gribēja veidot par atsevišķu priekšmetu, lai arī šo tēmu var iesaistīt citos priekšmetos.

Bet iemesls, kāpēc kristietībai mācībās vajag lielāku uzsvaru nekā citām lielajām reliģijām, un tas ir tāds, ka Latvijā kristietība ir neapšaubāmi dominējoša reliģija, un arī Eiropa vēl ir kristietiska. Mums ar to ir ļoti daudz pat neapzinātu saskares punktu — krietni vairāk nekā ar hinduismu, jūdaismu un islāmu.

niitro, es domāju, ka stendzenieks mēģina realizēt to pašu ko līdz šim ir darījis lembergs: dot ne pārāk korektu publisku sitienu zem jostas vietas cerībā, ka publika sāks žēlot. palasot komentārus – nostrādāja. es domāju nepaies ilgs laiks un mēs lasīsim darbaļaužu vēstules, kurās tiks izteikti lūgumi beigt reiz piekasīties aināram par lietām, kas ir notikušas pirms 10 vai 20 gadiem, jo labāk tācu esot ķert lielos (citus) zagļus.

vēl viena nereāla versija varētu būt, ka šlesers nemaz tik ļoti neraujas uz Saeimu, jo Rīgā pēc diviem gadiem sāks būvēt ziemeļu škērsojumu un tur piķis būs vienkārši grandiozs.

Ģimenes vērtības ir tādas pašas vērtības, kā visas citas – viss balstās uz cieņu. Lai izpelnītos kāda cilvēka cieņu, šis cilvēks ir jāciena.

Un tieši tāpat ar vecākiem: lai dēls cienītu tēvu, tēvam jābūt šīs cieņas vērtam. Un tas ir tikai normāli, ka dēls vēlas aizmirst sliktu tēvu, jo parasti nelabvēlīgi apstākļi ģimenē atstāj psiholoģisku traumu uz mūžu. Un ja paveicas, tad bērni šados gadījumos izaug normāli, un dzīvē arī kaut ko sasniedz..

Turpretī daži nekad neko nesasniedz, un vienīgais ar ko viņi var lepoties ir skaudība un divkosība, un iespēja šīs “pozitīvās” īpašības izrādīt publiski

Labs un interesants raksts!

niitro, principā piekrītu, tikai īsti nevaru iedomāties, ko vēl bez sprediķošanas vai pat konkrētas konfesijas (katoļi, jo viņu ir visvairāk?) propagandēšanas praksē nozīmētu “likt lielāku uzsvaru”? Un kā var to iespējams panākt, vienlaikus neturpinot apburto loku “kristietība ir visur, tāpēc visiem jāapgūst kristietība”?

Šodienas “Dienā” ir intervija ar Jāni Pujatu, kurā viņš pastāsta, ka šo priekšmetu baznīca uzskata par savējo — kristīgās konfesijas sanāktu kopā un gada laikā izstrādātu programmu. Citiem vārdiem — reliģiska, nevis laicīga pieeja.

(Bez visa cita viņš arī tiešā veidā tirgoja indulgences, stāstot, ka ja politiķi šo pasākumu iedabūtu skolās, mierīgi viņiem varētu atlaist grēkus. Zīmīgi, ka neviena Šķēles vai Šlesera grēka viņš īsti nemaz nezinot.)

Tanī pašā laikā es pieturos pie uzskata, ka par reliģiju ir iespējams stāstīt sekulāri, bez sprediķošanas. Reliģijas socioloģija ir labs šādas pieejas piemērs.

Un “apgūt kristietību” nebūt nenozīmē “pievērst kristīgajai ticībai. Ir starpība, vai skolotājs stāsta: “Un Dievs uzlūkoja visu, ko Viņš bija darījis, un redzi, tas bija ļoti labs. Un tapa vakars un tapa rīts — sestā diena” — vai arī: “Daļa kristiešu domā, ka zeme tika radīta sešās dienās pirms 5 700 — 10 000 gadiem, savukārt citi atzīst vairumu no evolūcijas teorijas un citām fizikas un bioloģijas idejām, tai skaitā to, ka zemei ir 4,5 miljardi gadu.”

clonet_pt

20-09-’10 14:17

“Tā būtu stunda, kur mēs mācāmies veidot attiecības, tā būtu stunda, kur mēs mācāmies veidot attiecības, uzņemties atbildību un palikt uzticīgiem.”
šķiet dubults sanāca.

cloned_pt

20-09-’10 14:23

par to raudāšanu acīgi cilvēki saka, ka Šloseram mutauts jau bija kaujas gatavībā. nekas negaidīts, cik sapratu, nenotika.

cloned_pt, paldies, izlabots.

Ir dzirdētas versijas par asaras izraisošo mutautu, bet cita lieta ir notēlot balss drebēšanu. Labs aktieris to prot sasniegt; vai Šlesers ir attiecīgi uztrenējies — kas zina. Bet, jā, nav daudz šaubu, ka viņš publiskai raudāšanai bija gatavojies.Meklēšana

Šī diena

  • Strauja, Gudrīte

pēdējās atsauksmes

  • Viktors: Ka man nav ko darīt man nužna palīdzīb matenē
  • Edijs: Ja mums ir foto un video materiāli, kur redzams, kā Koperfīlds pazudina brīvības statuju, ko tad tas …
  • Vitolds: Viena no skaistākajām vietām Latvijā!
  • keip: Tas links vairs nedarbojas tādēļ lietojiet šo :) https://www.youtube.com/w atch?v=Z_oDMXi-Qeg
  • agnese: sveiki es mekleju otru pusiti,mans nr 28928321zz atbildu uz sms zvaniet kuriem ir zz velams no valmi…

izvēlēts raksts

Jutos iepriecināts ieraugot, ka žurnāla Newsweek 23. maija numurā pieminēta Latvija, proti, trešajā lappusē ir publicēts mazs rakstiņš ar nosaukumu «Gender gap». Tur rakstīts par kāda nesen veikta pētījuma rezultātiem, kas liecina: valstis, kur sievietes ir visvairāk iesaistītas darba tirgū, ne vienmēr ir tās pašas, kur sievietēm ir vislielākās izredzes «izsisties uz augšu».

ekonomiskā iesaiste ekonomiskās iespējas
1. Taizeme 1. Dānija
2. Zimbabve 2. Zviedrija
3. Krievija 3. Norvēģija
4. Latvija 4. Islande
5. Zviedrija 5. Somija

_

«Daudzās valstīs likumi un kultūras attieksmes nav attīstījušās līdz ar ekonomisko realitāti,» norāda žurnāls. Bet varbūt tomēr nevajag uz to visu skatītos no pesimistiskās puses - nudien, kurš gan negribētu būt vienā kategorijā ar Zimbabvi un Taizemi?

Lasīt tālāk nejauši izvēlēto ierakstu dzimtes plaisa »

Kustība par negatīvu domāšanu Mosties internetā kopš 2002. gada

E-pasts: mosties-at-gmail-com

Spēks no Pivot

Famfamfam ikonas